B


Publisert:  06.05.13


PROGRAM
17. mai 2013 i Sør-Aurdal

Gratulerer med dagen!

 

BAGN

08.00:  Flaggheising på Vangen ved Bagn speidergruppe og Bagn
             og Begnadalen musikkorps.

09.30:  Oppstilling av barnetoget ved Bagn skule.

09.45:  Barnetoget med Bagn og Begnadalen musikkorps går frå
             Bagn skule til Sør-Aurdalsheimen.
             Tale for dagen. Allsong.
             Toget går vidare til Bagn kyrkje.

11.00:  17.mai-gudsteneste ved sokneprest Helge Hartberg.
              Takkeoffer til barne- og ungdomsarbeidet i kyrkjelyden.
              Song ved Bagn barnekor.

12.00:  Kransnedlegging av Stabel-bautaen på Vangen.
            Tale for dagen ved 7. trinn, Bagn skule.

12.15: Matpause på Fossvang med sal av is, brus, pølser,    
            sjokolade, kaker og kaffi. Loddsal.
13.15:  Underhaldning, aktivitetar og leikar.
14.00:  Trekning av premiar og avslutning.

 

REINLI

08.00:  Flaggheising ved barnehagen og Reintun
09.45:  17.mai-gudsteneste ved sokneprest Helge Hartberg.  
             Takkeoffer til barne- og ungdomsarbeidet i kyrkjelyden.
12.00: Barnetoget startar frå barnehagen
            Kranslegging av bauta i gymsalen
            Kiosk. Leikar. Åresalg
            Kaffi og kaker
            Tale for dagen!

LEIRSKOGEN

12.15:  17. mai-gudsteneste ved sokneprest Helge Hartberg.
             Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet i kyrkjelyden.
13.00:  Når gudstenesta er over, går vi i tog frå kyrkja til Leirskogen              skule og grendehus.
             Det blir sal av kaffi, kaker, pølse, brus og is.
             Leikar for store og små.

             Velkommen!

BEGNADALEN

12.00:  17. mai-gudstjeneste ved sokneprest Signe Kvåle.
              Takkoffer til oppussing av kjøkken i samfunnssalen.
13.00:  Bekransning av bautaen.
             Barnetog med Bagn og Begnadalen musikkorps.
13.30:  Velkommen fra balkongen.
             Kiosksalg i peisestua.
14.00:  17. mai tale i gymsalen.  
             Underholdning
             Kaffe og kaker
             Leker og konkurranser for små og store ute.
             Langballkamp mellom barn og voksne.
             Loddtrekning
16.00:  Avslutning og vel hjem.


HEDALEN

08.00:  Flaggheising ved Hedalsheimen.
10.30:  17. mai-gudstjeneste i Hedalen stavkirke ved sokneprest  
             Signe Kvåle.
             Takkeoffer til Acta, barne- og ungdomsarbeid i  
             Normisjonen.
             Bekransning av bauta på kirkevangen.
12.15:  Tog fra skolen – Hedalsheimen – Bautahaugen – skolen.    
             Hedalen musikkorps spiller.
             Bekransninger på Bautahaugen.
             Resten av programmet foregår på skolen.
             Salg av kaffe, rundstykker, kaker, pølse, is og brus.
13.30:  Leiker for barna.  
14.15:  Tale for dagen ved skoleelever.
             Film for barna. Underholdning.
19.00:  På Nordre lokalet viser Hedalen ungdomslag forestillingen:
             Domedag i Skreppebrøtin av Mikkjel Fønhus.
            Alle er hjertelig velkommen!Nettsideansvar:  Reidar Schlytter