Publisert:  09.02.11

PUB-kveld på Strømmen bygdehus


TRUBADUR X spilte og underholdte for vel 40 stk på PUB-kvelden på Strømmen Bygdehus lørdag 21.mai. Her satt latteren og dansen løst, og folk i alle aldre syntes å ha det moro.

Takk til Trubaduren for hans måte å skape liv på!

Takk til alle støttespillere og deltakere, innabygds og uttabygds!
Uten dere blir det ikke noen Pub-kveld.

Hilsen komiteen.


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter