Bygdehistorie


Publisert:  13.10.11
Tilbakeblikk fra tømmervelta ved Begna elv i 1958

Lilly Engebretsen (Rustebakke) og Chr. Rustebakke forvalter i dag biledarkivet etter sin far Einar Rustebakke, og i den forbindelse har vi fått tillatelse til å publisere vedlagte bilde fra tømmervelta i 1958. Det var Elsine og Einar Rustebakke som besøkte velta denne dagen i 1958, hvor Elsine serverte rømmegrøt  til anamere og fløyholdere og Einar tok bilder.


Fra venstre: Elsine og Kjell Gunnar, Arne Viken, Anton Viken (med ryggen til), Harald Gulbrandsen,  Chr. Rustebakke (gutten foran Harald), Fløyholder (ukjent), foran hesten fløyholder Ola Schlytter, foran  Ola,  Lilly (Engebretsen) Rustebakke, Ivar Bråten

 
FOTO:  Einar Rustebakke


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter