Publisert:  23.02.11


Årsmøte  2011

Begnadalen Sanitetsforening avviklet sitt årsmøte tirsdag 22. februar kl 19.00 på Haugen omsorgsboliger.

Det var  9 medlemmer til stede på årsmøtet  som ble
ledet av  Anette Hougsrud.

Vanlige årsmøtesaker ble behandlet, årsmelding, regnskap og valg.

I tillegg ble det lotteri og servert kaffe og masse gode kaker på møtet.

Det nye styret for 2011:

Anette Hougsrudleder
Anne Grethe Bråtennestleder
Marianne Ingelsenkasserer
Britt Jorunn Nybakkesekretær
Marit Garthusstyremedlem
Minstenstyremedlem
Siri Olea Gjerdalenvara


Her kan du finne linker til årsmøtedokumentene:  (klikk på navnet)

- Årsmelding 2010
- Regnskap 2010
- Regnskap 2010 (Sanitetsforeningens boliger)
- Referat fra årsmøtet 2011


Anette ledet årsmøtet


Nelly, Olaug og Anne Grethe følger godt med


Alle hadde bidratt med fastelavenris som skal selges for å gi kroner til kassa.
Årsmøtedeltakerne samlet rundt bordet. 
FOTO:  Reidar S.


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter