Datakurs på Sør-Aurdal folkebibliotek

Publisert:  05.05.11
Dataopplæring av eldre i biblioteket.
 
Åse Østgård Hagen

Oppland fylkes eldreråd gjennomførte en kartlegging av behovene for dataopplæring blant eldre i fylket i 2010. Resultatet viste et stort behov for slik opplæring.

Eldrerådet ønsket å ta tak i denne utfordringen ved å bidra til å motivere og lette tilgangen for kompetanseheving innen digital dataopplæring.   Oppland fylkes eldreråd sendte en forespørsel til alle kommunale eldreåd i Oppland om de ville være med i et prosjekt i samarbeid med de lokale folkebibliotekene.

Sør-Aurdal eldreråd og Sør-Aurdal folkebibliotek inngikk et samarbeid og gikk ut med tilbud til alle seniorer i kommunen om gratis, grunnleggende dataopplæring på biblioteket.

Kurset startet i slutten av mars. 15 seniorer fikk i løpet av tre dager opplæring i flere ulike emner som for eks. søking på internett, bruk av e-post, bildebehandling, bruk av Word og annen grunnleggende databehandling.

Hver deltaker hadde egen lærer i en time hver i 3 dager, noe som fungerte svært bra. Det er muligheter for oppfølging og mer kursing i 2012 gjennom det samme prosjektet.Her noen bilder fra kurset:


 
FOTO:  Åse Østgård Hagen og Reidar Schlytter


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter