Publisert:  26.05.11

Menighetsrådsvalget 2011

 
Gunvor Strandbråten

Nominasjonskomiteèn i Begnadalen menighet har bestått av Kari Grimsrud, Svein Lundsgård og Inger Lise Damslora.

Ti forslagstillere har levert valglista med ni navn til høstens menighetsrådsvalg.

På valglista finner vi 6 kvinnenavn og 3 mannsnavn.
Det er fire faste medlemmer i Begnadalen menighetsråd.

Kandidatene ble enstemmig godtatt av Begnadalen menighetsråd på styremøte 14.04.2011.

Alle kandidater er blitt forspurt.

Kandidatene er følgende:

1. Liv Barbro Strømme Veimodet
2. Lene Strømmen
3. Stein Arild Gulsrud
4. Laila Damslora Stensrud
5. Anne Lise Finnøen Amundsen
6. Tone Viken
7. Svein Haugen
8. Liv Herdis Kvissel
9. Svein Strandbråten

Begnadalen, 23.04.2011

Her kan du se dokumentet med underskrift fra forslagstillerene,
klikk  her.....


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter