Publisert:  27.04.11

1.mai i Sør Aurdal

08.00 Flagg heising ved Hedalen barne- og ungdomsskole og Hedalsheimen
12.00 Gudstjeneste i Hedalen stavkirke
13.30 1.mai tog Hedalen b/u.skole – Hedalsheimen – Bautahaugen – Hedalen b/u-skole. Hedalen Musikkorps deltar.

Etter toget program på skolen:
Velkomsthilsen
Allsang
Sang ved Karoline Brenden og Halvor Grønhaug
Apell
Bevertning og loddsalg
Tale for dagen av styremedlem i Oppland Arbeiderparti,
Hans Kristian Enge
Trekning
Avslutning


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter