Publisert:  10.05.10
VERDENS AKTIVITETSDAG FOR ELDRE

Reidar Schlytter

Sør-Aurdal eldreråd, Frivilligsentralen i Sør-Aurdal, folkehelsekoordinator og "Kaffekroken" inviterte til

VERDENS AKTIVITETSDAG FOR ELDRE 10.MAI 2010

Invitasjon til markering i Hedalen og på Bagn ble sendt ut til alle eldre på forhånd, vedlagt brosjyen 65+

  65+ øvelser som holder deg i form -
  brosjyre
 

Visste du at en åttiåring er like trenbar som  en trettiåring? Det er helt gratis å være i fysisk aktivitet, det trenger ikke å ta mye tid,
og det kan foregå der du bor. Holder du deg i regelmessig bevegelse med 30 minutter fysisk aktivitet om dagen, er gevinsten stor.
  
Du får bedre humør og mer energi
Du får bedre helse, sover bedre og tenker klarere
Det blir lettere å reise, være på hytta og å gå i skog og mark
Du holder lettere tritt med barnebarn
Sjansen øker for at du kan være selvhjulpen lenger
Anbefalinger for fysisk aktivitet

Dagen ble markert både i Hedalen og på Bagn.

I Frivilligsentralens lokaler startet det hele med at leder for eldrerådet i kommunen Dagny Dalen ønsket velkommen. Deretter ble det trim  v/folkehelsekoordinator i kommunen Marthe Sollien som ledet øvelsene .
Det ble også tid til sosialt samvær. underholdning/allsang kaffe og vaffler. 

Her noen bilder fra aktivitetsdagen på Bagn:


Dagny Dalen ønsker velkommen


Daglig leder Arna Bjørneskaret i samtale med folkehelsekoordinator i kommunen Marthe Sollien


Underholdning ved Anette Andersen


Allsang ved Anette Andersen


Det ble servert frukt , kaffe og vaffler.Så starter trimmen...


Dagny Dalen og Ester Kulterud avsluttet det hele.

Her kan du se hefte 65+ hold deg i form brosjyre, trykk her...

 
FOTO: Reidar Schlytter


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter