Sør Aurdal Koret / Vestre Slidre Sangkor


Publisert:  20.02.10 CHESS ABBA KONSERT

FOTO:  Gunvor Strandbråten


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter