Publisert:  12.02.10

Årsmøte 2010

Reidar Schlytter

Torsdag 11. februar avviklet Sanintetsforeningen i Begnadalen sitt årsmøte. Møtested denne gangen var i fellesstua på Haugen omsorgsboliger i Begnadalen.

Fra årsmeldinga fremgår det at Sanintetsforeningen har vært aktive på mange områder i årets som har gått bl.annet:

- servering av frokost på skolen (april og september)
- spanderer 3 fotpleiebehandlinger pr.år pr. medlem.
- har stilt med egen stand under Bygdehelga
- har deltat på flere møter i ei beredskapsgruppe i kommunen
- Sanintetsforeningen er en av mange eiere av frivilligsentralen
- solgt maiblomster, kløverlodd og fastelavenris (damene på "Aktiviteten" har hjulpet med å pynte risene
- delt ut kransekaker til de som fyller runde år, 75 år og oppover

På årsmøtet  ble regnskap for Sanintetsforeningen og for stiftelsen gjennomgått og godkjent.

Til slutt var det valg,  og følgende sitter i styret for 2010

Leder                 Anette Hougsrud
Nestleder          Anne Grete Bråten
Kasserer           Marianne Ingelsen
Sekretær           Britt Jorunn Nybakke
Styremedlem    Ingerid Erika Holte Jensen
Styremedlem    Marit Gartus
Varamedlem     Siri Olea Gjerdalen

Styreleder i Frivilligsentralen i Sør-Aurdal Reidar Schlytter var til stede og holdt en orientering om arbeidet i sentralen så langt.


Her kan du lese hele årsmeldingen for 2009, klikk her...

Noen bilder fra årsmøtet på Haugen:


Siri Olea Gjerdalen, Anette Hougsrud, Marianne Ingelsen


Anne Grete Bråten og Laila Damslora Stensrud


Marit Garhus og Laila Damslora StensrudFoto: Reidar Schlytter


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter