Publisert:  14.04.10
Årsmøte i Begnadalen Bygdeutvalg 12.04.10

Reidar Schlytter

Den 12.04.10 kl 19.00 ble årsmøte i Begnadalen Bygdeutvalg avviklet. Det var 15 personer tilstede på møtet.

Møte ble ledet av Sonja Bordewich  og protokollen ble ført av Anette Hougsrud.

Dagsorden besto av faste årsmøtesaker som, årsmelding, regnskap og valg, i tillegg ble følgende temaer tatt opp under eventuelt .

- enkelte deltakere på årsmøtet syntes at bygdeutvalget ikke fronta
   skolesaken nok.
- det ble reist spørsmål om det kunne gjøres noe med
   Badeplassen ved Buvannet.
-  det ble reist spørsmål om en kunne gjøre noe med gangveien  
   (Haugadalen) ned mot Piltingsrudbrua. Rydding av kratt og
   brøting av snø om vinteren.  Haugadalen traseen er kulturminne
   prosjekt og det ble søkt om midler for et par år siden
-  Det ble reist spørsmål  vedr oppryding/pynting
   med blomst i sentrum av Begnadalen (skolekrysset) og evet
   andre steder i bygda.
- Bygdeutvalget gir ros/oppmerksomhet til teatergruppa
-  informasjon om Markens Grøde på Piltingsrud til Sommeren
- samordning av aktiviteter brev fra Knut Lundem Hougsrud
- spørsmål om justering/endring av vedtekter

Følgende ble valgt til nytt styre for 2010:

Sonja Bordewich, leder
Stian Gabrielsen, nestleder
Hans Allergoth, kasserer
Karen M. Kvåle Garthus, styremedlem
Kristoffer Rustebakke, styremedlem
Karianne Stenslette, styremedlem
Vidar Ruud, styremedlem
Gry Nordby, styremedlem

Anette Hougsrud, revisor

Her noen bilder fra årsmøte:

 
FOTO:  Reidar Schlytter


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter