Publisert:  13.08.09
Om Tollefsrud

Jeg har hørt at noen personer i bygda har skapt mye uro, utrygghet og harme ved å spre rykter om at det skal bli asylmottak på Tollefsrud.  Dette er lite klokt.

Jeg har undersøkt muligheten for asylmottak.  I dag er dette ikke aktuelt.

Dersom salget av gården tar lang tid vil jeg forbeholde meg retten til å tenke fritt om hvordan jeg kan skaffe inntekter til å bevare bygningsmassen.  Jeg vil også forbeholde meg retten til å foreta undersøkelser om muligheter til å få leieinntekter. 

Slike undersøkelser og tanker er det ingen andre som har noe med.  Dersom jeg får tilbud vil jeg realitetsvurdere dem, samt vurdere om de vil få negative konsekvenser for andre enn meg.

Dersom jeg lander på en utleie som vil få negative følger for andre, vil jeg ta konsekvensen av det.


Begnadalen 13.08.2009
Helge Gjerdalen


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter