Informasjonstelefon for klima og energiøkonomisering


Publisert:  03.01.09

                         


I forbindelse med at det skal lages felles energi og klimaplan for Valdres og Hallingdal, er det opprettet en gratis informasjonstelefon.

Vår konsulent Kjell Gurigard har lang erfaring med rådgiving innen klima og energiøkonomisering og er blant annet ansvarlig for den landsomfattende "Energikampen".

Over informasjonstelefonen kan en stille spørsmål om energibruk og klimautslipp og telefonen kan benyttes av både privatpersoner og bedrifter.

Vi oppfordrer derfor alle som har behov til å benytte seg av denne unike muligheten! Se ellers annonsen under.
Nettsideansvar:  Reidar Schlytter