Publisert:  02.07.09
Brukerundersøkelse om
framtidig skolestruktur


Framtidens skolestruktur i Sør-Aurdal er for tiden gjenstand for politisk vurdering, og i den forbindelse har kommunestyret vedtatt at det skal gjennomføres en brukerundersøkelse blant foreldre / foresatte til barn i alderen 0 - 16 år.

"Brev med brukernavn og passord ble sendt med skoleunga hjem siste uka før ferien - sjekk derfor sekken til ungene.

Les mer om saken ved å trykke her...

                                     


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter