Frivilligsentralen i Sør-Aurdal


Publisert:  10.12.09 Frivilligsentralen på besøk hos dagsentrene i kommunen

Reidar Schlytter

Onsdag 09 og 10. desember var styreleder i Frivilligsentralen Reidar Schlytter på besøk hos dagsentrene for å informere om at dagsentertilbudet vil bli videreført  i 2010, men da med ny oppdragsgiver dvs. Frivilligsentralen tar over ansvaret for aktiviteter rettet mot eldre i kommunen. Reidar opplyste at i oppstarten av aktiviteter for Frivilligsentralen,  vil videreføring av nåværende tilbud stå øverst på lista.

Arna Bjørneskaret som idag har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av tiltaket for kommunen, vil være med å videreføre tilbudet i regi av Frivilligsentralen. Hun vil da bli daglig leder for aktivitetstilbudene mot de eldre i kommunen.

Budskapet Reidar meddelte ble godt mottatt av brukerne som forventer at opplegget videreføres med samme innehold som nå.

I tillegg til Hedalen og Bagn vil vi vurdere om Begnadalen også skal få samme tilbud (er på planleggingstadiet med omsorgsboligene på Haugen som  base) opplyste Reidar.

Informasjon om forskjellige tiltak vil bli kunngjort etter hvert.

Her noen bilder fra samlingen i Hedalen: (25 brukere denne dagen fordelt på Hedalen og Begnadalen)


Arna Bjørneskaret og Ingeborg Aaslie ordnet med vaffel og kaffe til alle.


Etter kaffen (og gode vaffler) var damene raske med å rydde bordet og få opp strikketøyetBilder fra samlingen på Bagn:
(15 brukere fra Bagn, Reinli, Leirskogen og Stavadalen)


 
FOTO:  Reidar Schlytter


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter

iet