Begnadalen Bygdeutvalg


Publisert:  25.04.09
Bygdehelga er et samarbeid mellom Begnadalen Bygdeutvalg og Begnadalen Idrettslag.  Det ble fremmet mange gode ideer til aktiviteter på møtet, som nå skal bearbeides videre i planleggingsarbeidet, så her har bydefolket mye å glede seg til.

Allerede nå, sett av helga 22-23. august 2009

På møtet ble ny logo lagt fram av leder for bygdeutvalget Sonja Bordewich.Logoen ble godt mottatt og alt materiell som nå blir produsert  mht bygdehelga vil få denne nye logoen,  gjelder markedsføring av bygdehelga, annonser, plakater og øverig materiell.

Logoen illustrerer Begna elv med en bru.

Undertittel under Begnadalen kan byttes ut etter behov.

Tanken med den nye logoen er også at flest mulig av organisajonen i bygda tar denne i  bruk.

Begnadalen.no vil også etter hver bruke logoen på nettsida..


Red.

Her kommer noen bilder fra idedugnaden:Diskusjonen går livelig..


Ny logo ble presentert v/Kreativ strek


Bygdeutvalget

Foto: Rune Stenslette


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter