Begnadalen Bygdeutvalg


Publisert:  12.03.09
Årsmelding Begnadalen Bygdeutvalg 2008.

Styret har bestått av:

Sonja Bordewich     leder        Vidar Ruud   
Ingar Bråten        n.leder        Kristoffer Rustebakke
Uno Ingelsen         kasserer    Karen Kvåle Garthus
Anette Hougsrud     sekretær    Karianne Stenslette
           
Styremøter:
Styret har hatt 11 styremøter siden forrige årsmøte.
 
Idèdugnad i Samfunnssalen den 8 mai ble etter vår mening meget vellykket. Valdres Natur og kulturpark etterlyser aktiviteter rundt om i bygdene og vi fikk Kjell Arne Berntsen derfra til å orientere oss om hva de driver med og hvordan vi kunne dra nytte av deres arbeid. Ca 50 begnadøler møtte fram og det ble kastet fram mange idèer, fra fjellklatring i Kristiansmokollen og Svarvøyafestival til Olabilløp og gammeldags basar. Konklusjonen var at vi i samarbeid med idrettslaget skulle prøve å få til noen aktiviteter den helga idrettslaget hadde grendecup, slik at hele helga skulle bli en opplevelseshelg.

Bygdehelga den 23 og 24 august. Lørdagen startet med at ordfører Kåre Helland klippet snora som var rompa på bygdedyret, laget av barnehagan. Deretter ble bygdedyret skutt med potetkanoner. Så kom grendecupen som idrettslaget sto for. (Fint vær før starten, silregn under kampene og fint etterpå.)  Klokken 18.oo spilte ”the soon forgotten” ute foran Samfunnssalen. Her var det satt ut bord og krakker, pyntet og laget en trivelig Countrystemning. Om kvelden var det fest i samfunnssalen, der tema var Cowboy, og folk kunne kle seg ut. Djupedalen Pøbb Ensamble fra Bagn spilte til dans om kvelden.
Vi hadde disse aktivitetene denne helga: ridning, fiskekonkurranse, fotokonkurranse, luftgeværskyting, slukkasting, kjøring av radiostyrte biler, putekrig og omvisning i kirka. Dessuten hadde disse stand: Historielaget, Skogeierlaget, Teatergruppa, Begna Elv, Sanitetsforeningen og Speideren. Vi solgte T-skjorter og drikkeflasker med Begnadalen på og vi hadde matsalg og kiosksalg begge dagene.
Helga ble avsluttet med premieutdeling og samlingsstund/musikkstund for og med ungene.
Etter vår mening et meget vellykket arrangement med mange besøkende.

Håndverksmesse/ Salgsmesse. Det var i år 14 utstillere.  Det virker som om tiltaket er godt innarbeidet og i år var det meget godt besøkt. Det kommer nok delvis av at småskolen deltok med sang som underholdning.. Utstillerne var fornøyd med salget. Vi hadde salg av vafler, kaker og kaffe pluss loddsalg.

Destinasjon Nes-Begnadalen-Hedalen. Dette prosjektet er i startfasen og vi er blitt invitert til å være med på møtene og det har vi takket ja til. Hanne Kleven er ansatt av prosjektet og det er særlig fokus på reiselivet. Vi må prøve å få til noe i denne regionen.

Begnadalen.no har fått ny redaktør. Ole Bjarne Strømmen som har drevet siden starten takket for seg og Reidar Schlytter tok over. Nettsida er bra besøkt både av innenbygds og utenbygdsboende.

Styret.


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter