Begnadalen Bygdutvalg


Publisert:  03.01.09 Årsmøte 25.03.09

Årsmøte i bygdeutvalget bel avviklet onsdag 25. mars 2009 på Soltun i Garthus.

12 personer var til stede under årsøte som behandlet følgende saker:

1. Årsmelding for bygdeutvalget
    Årsmelding fra Redaksjonsrådet
2. Regnskap
3. Valg

Styret for 2009:

Leder:                Sonja Bordewich
Nestleder:          Ingar Bråten
Sekrtær:            Anette Hougsrud
Kasserer:          Uno Ingalsen
Styremedlem:   Karen M. Kvåle Garthus
        "                  Karianne Stenslette
        "                  Christoffer Rustebakke

Som revisor ble Gunnvor Strandbråten gjenvalgt.

Som nytt medlem i redaksjonsrådet ble Siri Olea Strømmen valgt

Årsmøte vedtok også å opprette egen bankkonto for Redaksjonsrådet v/Redaktør og egen konto for Bygdehelga.

Årsmøtet fattet også vedtak om å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å sluttbehandle regnskapet når det var ferdig revidert.

I tillegg til årsmøtesaken var det lagt opp til hyggelig samvær, kaffe, kaker, vaffler og loddsalg + diskusjon om aktuelle saker som eventuelt bygdeutvalget vil komme tilbake til senere.

Se vedlagte protokoll fra Årsmøte her....

Se Årsmeldingen for 2008 her....

Se Årsmeldingen fra Begnadalen.no her....


Dyp konsentrasjon under årsmøteforhandlingene.


Endelig kaffe..


Aktuelle temaer ble drøftet under kaffepausen


Svein Olav den heldige vinner av fruktkurven..

Foto: Rune Stenslette


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter