Begnadalen Bygdeutvalg


Publisert:  28.02.09 ÅRSMELDING 2006          

Begnadalen Bygdeutvalg

Styret har bestått av:

Halstein Heiene (leder), Ruth Grimsrud, Trine Hansebakken, Håkon Rustebakke, Ingar Bråten, Anette Hougsrud, Vidar Ruud     

Styret har hatt 4 styremøter.

Saker vi har arbeidet med:

- Velkomstmapper til de som flytter til bygda. Vi har laget mappene før, men de må oppdateres og deles ut.

- Oppfølging av møtet om ”Lucky Næroset”. Vi har prøvd å få noen ettervirkninger av den opptimismen som var på det møtet. Men ingen spesielle resultater ennå.

- Vi har gitt en høringsuttalelse til kommunens kommuneplanforslag, der vi pekte på både generelle saker og spesielle saker som gjaldt Begnadalen; Vi påpekte behov for:

-         gangveier E-16- Begna Bruk og Veimodet - skolen.

-         Begnadalen skole må bestå.

-         Veg, strøm, vann og kloakk til nye tomter i boligfeltet.

-         Lettere å få avkjøring fra E-16 og å få bygge på vestsida.

-         Begnadalen er ”Valdresportalen” fra sør. Det må utnyttes bedre.

- Lys på busslommer. Vi søkte vegvesenet om de kunne sette opp lys, men vi fikk avslag. Nå prøver vi å betale oppsettingen selv og søke kommunen om de kan ta vedlikeholdet. Saken er ikke ferdig.

- Vi bestemte svingkurs, men det var vanskelig å få tak i instruktør..

- Vi skrev til vegvesenet og etterlyste fotoboksen som skulle kommet ved Granheim i fjor. Vi har ikke fått noe svar, og ikke noen fotoboks.

- Vi sto for det tekniske arrangementet da kommunen holdt bygdemøte om kommuneplanen.

- Vi hjalp til med servering, kaffekoking og opprydding på kulturkvelden.

- Vi var med og arrangerte bygdefest sammen med teatergruppa. Etter teaterforestillingen.

- Vi overrakte blomst og ønsket den nye legen på Nes velkommen.

Sommerkveld på skolen er blitt en tradisjon, og i år var det fint vær og alle hygget seg. Vi grillet, spiste, drakk kaffe og brus, og litt aktiviteter hadde vi. Hensikten er at bygdefolket kan møtes til prat og samvær.

Salgsutstilling/julemesse like før jul var vellykket også i år. 17 utstillere og bra med folk innom. Det er mange som driver med håndverk, og vår utfordring er å få enda flere til å komme på messa.

Begnadalen.no drives av Bygdeutvalget, men har egen årsmelding.

Begnadalen Bygdeutvalg

For Halstein Heiene

Anette Hougsrud

Nettsideansvar:  Reidar Schlytter