Begnadalen Sanitetsforening

                                               
Publisert:  29.01.09
Årsmelding Begnadalen Sanitetsforening 2008.

Styret har bestått av:
Leder              Anette Hougsrud
Nestleder        Anne Grethe Bråten
Kasserer         Marianne Ingelsen
Sekretær         Britt Jorunn Nybakke
Styremedlem   Ingerid Erika Holte Jensen
Styremedlem   Marit Garthus

Sanitetsåret 2008:

Styret har hatt 3 styremøter. Foreningen har nå 35 medlemmer (8 flere enn i fjor), 1 støttemedlem og et æresmedlem. Kontingenten kreves nå inn sentralt og ikke ved personlig besøk.

Frokost. Vi serverte frokost på skolen i mars og september. Vi hadde med nybakt brød,  pålegg, frukt og juice (mjølk har de selv). Dette er en veldig hyggelig formiddag og vi tror også de 55 elevene og  alle voksne synes det.

Tur. Hønefossrevyen ble sett av 9 stykker fra Begnadalen Sanitetsforening den 19 august.
Foreningen dekket reiseutgiftene.

Fotpleie. Vi spanderer 3 fotpleiebehandlinger pr. år på medlemmene.  Fotpleien er på Nes, og medlemmene må selv bestille time. 10 behandlinger ble gitt i fjor.

Bygdehelga i Begnadalen den 24 august. Vi ble spurt om vi kunne stille med en aktivitet. Marianne tok saken og arrangerte stand med gamle leker. De som kom bortom fikk prøve seg på lekene. Marianne kopierte opp hefter med 30 gamle leker som folk fikk med seg.

Demensmøte i Samfunnssalen 9 oktober. Kommunen sto som arrangør, men vi ordnet det praktiske og kaffekoking.

Vi har solgt maiblomster, kløverlodd og fastelavensris som har gitt oss litt inntekter. Damene på ”Aktiviteten” hjelper oss med å pynte risene.

Vi har gitt bort   6 kransekaker i år,  til de som fyller runde år, 75 år og oppover.

Vi takker for pengegaven som ble gitt ved ofring i Begnadalen Kirke  2. juledag. Denne ofringen 1. eller 2.dag jul er en meget gammel tradisjon. Vi takker også kommunen for kulturmidler.                                         

Styret.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter