Begnadalen Sanitetsforening

                                       
Publisert:  02.03.09
BEGNADALEN SANITETSFORENINGS 90 ÅRS JUBILEUM BLE FEIRET PÅ SØRUM GJESTEHUS LØRDAG 10. NOVEMBER.

30 festglade gjester var tilstede og koste seg med god mat og drikke, kaffe og kaker samt underholdning av 5 jenter fra Begnadalen barneteater, sang og prat, fortellinger og diskusjoner om foreningens lange historie.
Det var mange tilstede som hadde mye å fortelle fra disse 90 åra!
Ekstra koselig var det at Æresmedlem Dagny Strømmen var tilstede!(Dagny og Anne)


I gamle dager ansatte sanitetsforeningen sykepleiere, derfor var det moro at også Anne Garthus var tilstede, som en av mange sykepleiere som gjennom tidene ble lønnet av Sanitetsforeningen i Begnadalen. Anne fortalte litt om hvordan det var å jobbe som sykepleier i 1952-1954, uten bil men med tråsykkel og bekken på bagasjebrettet!

Det var blitt funnet frem to gamle sanger til festen; Den første ble skrevet i 1929 av Gudbrand Waagaard sin mor; Helga Waagaard og den andre i 1936 av; Elise Holte, mor til Minsten, Aslaug og Helga. Disse sangene var det ekstra moro og få synge. Mange navn ble nevnt og det ble fortalt historier rundt disse.


(leder holder talte på festen)

Det er mange i bygda som har gjort mye for Begnadalen sanitetsforening i alle disse 90 årene, og som kunne ha fortjent en utmerkelse. Det er vanskelig å finne kriterier og personer til dette. Av frykt for å overse/glemme noen ønsket styret heller å takke muntlig og valgte derfor å bruke det gamle gode uttrykket; ingen nevnt, ingen glemt!

Norske Kvinners Sanitetsforenings motto er:

I de små ting frihet
I de store ting nærhet
I alle ting Kjærlighet

Og nettopp nærheten og kjærligheten takker styret alle som har engasjert seg i Begnadalen Sanitetsforening for!

 Tekst: Liv B


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter