Publisert:  30.10.09


Foto: Einar Rustebakke
(klikk på bildet for full størrelse)KLassebilde med lærer Harald Ekeren1, 2 og 3dje klasse med lærer Borghild Rustebakke
(årene 1961-1963)


Klassebilde med lærer Gunvor Bakken


40 års Jubileum

Magne Damslora

Etter inisiativ fra Stein Arnesen og Magne Damslora, ble det invitert
til jubileum på Begnadalen skole. Det var nå 40 år siden elevene forlot
Begnadalen skole etter endt framhaldskole i 1969.

Av 20 elever var det 13 som kunne møte denne dagen.

Lærerinnene Gudbjørg Fønhus Stensrud og Gunvor Stensæter var også med på jubileumsfesten.
          

1. rekke fra v: Liv Marie Høneren, Karin Marie Hagen, Lilly Rustebakke, Anne Grethe Waldersstøen, lærer Gudbjørg Fønhus Stensrud, Kari Torunn Helland, Helene Thorsrud, Karin Elen Haugen.

2. rekke fra v: Stein Arnesen, Kjell Ola Andreassen, Arne Helland, Kjell Ivar Seigen, Magne Damslora, Ole Erik Waagaard, Arne Erik Fønhus, Ingemar Moland.

3. rekke fra v: Roald Bergene, Stein Arild Gulsrud, Jan Haraldsen, Helge Gjerdalen, Per Reidar Kolsrud.

Bilder fra jubileumsdagen


Magne og Stein ønsker velkommen mens Helge bivåner det hele.


Per Reidar Kolsrud, Arne Helland, Arne Erik Fønhus, Jan Haraldsen og Ole Erik Waagaard.


De som møtte på klassefesten: fremst til v: Kari Torunn Rustebakke, Lilly Rustebakke, Helene Strømsmoen, Per Reidar Kolsrud, Jan Haraldsen, Roald Bergene, Ole Erik Waagaard, Magne Damslora, Stein Arild Gulsrud, Helge Gjerdalen, Arne Erik Fønhus, Stein Arnesen og Arne Helland.


Mimring i klasserommet med lærerne, Gudbjørg Fønhus Stensrud og Gunvor Stensæter (med ryggen til)
Magne orienterer om skolen.


Sang med lek som i gamle dager.

 
FOTO:  Lilly Rustebakke Engebretsen


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter