BEGNADALEN-HEDALEN SKOGEIERLAG


Publisert:  28.01.09                                        


Org nr: 976087895

Viken Skog: Hjemmeside
 
Styret Begnadalen- Hedalen Skogeierlag:
 
Styrets leder:  GRØV NILS-IVAR
Nestformann:  BERGSRUD GEIR VEGGER
Styremedlem: HOUGSRUD MARIT
Styremedlem: FLATEN SONJA MARGRETE
Styremedlem: NORBERG ANNE HOLTE
Styremedlem: STRØMMEN GUDBRAND G
Styremedlem: BERG TROND GUDBRAND

Lokalt kontor: 2936 Begnadalen

Skogbruksleder på det lokale kontoret til Viken Skog i Begnadalen er: Monika Hagenborg

Kontaktperson: Leder Nils-Ivar Grøv

Tlf. 950 22 685

E-post: nils-ivar@groev.no

Familieskogdag i Sør Aurdal     Lørdag 30. august 2008

Rundt 200 personer møtte frem da skogeierlagene i Sør Aurdal bestående av Bagn, Reinli, Hedalen og Begnadalen skulle feire sitt 100 års jubilleum ved Begna Bruk lørdag formiddag. I et strålende vær kunne medlemmer og ikke medlemmer se hvordan tømmerstokken blir til ferdig matrialer.

Leder i Begnadalen og Hedalen skogeierlag Nils Ivar Grøv forteller at denne dagen kan brukes til å se hvordan tømmerstokken blir til plank.

Her vil dere få se alt fra gammel redskap til det nyeste.
100års jubilanten ville også gjøre noe ut av dette å innviterte til sammenkomst ved Begna Bruk.

Her var det mulig å se hvordan skogsarbeid var før og hvordan det gjøres i dag.

Der har selvsagt vært mye utvikling. I fra svans og motorsag med kjøring av hest til hogstmaskiner og lastebærer .
Helge Evju styreleder i Viken skog gratulerte med jubileet og kunne fortelle at gaven på 40 000 kroner er gitt på forskudd. Han forteller også at det er mangel på tømmer i skogen . Skogen kommer også til å ha en stor verdi i tiden freomver også sier Evju.

Ordfører Kåre Helland er bekymret for veistandaren her i Valdres , og tar raskt med seg Bagnskleiva og ser på den som farlig for tungtransporten. Veiens betydning er veldig viktig i forhold til skogbruket.

Servering fikk også de nesten 200 med seg. Det ble servert grillpølser med drikke, kaffe og kaker.
For de som ønsket å se hvordan gammeldags og nyere tømmerhogst skjedde så var det bare å ta turen oppe på moen ved begna Bruk.
Det var også utgitt en bok om  skogeierlagene i anledningen 100 års jubileet!

Tekst: Rune Stenslette

Bilder og mere tekst  fra familiedagen ved Begna Bruk får du se her..  


Sør-Aurdal sin skog og skogeierlags historie gjennom 100 år er samlett mellom to permer, les mer om saken her...


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter